INFORMACJA O KONGRESIE

Krystyna Błażejczyk kontakt@radoscmilosci.org, tel. 501 070 322
Piotr Raś, piotr.ras@alphapolska.org, tel. 784 765 889

REGULAMIN

Regulamin V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Radość Miłości” w Gnieźnie,
zwanego w dalszej części regulaminu „Kongresem”

 1. Osoby przyjeżdżające na Kongres zgłaszają swoją obecność w biurze z potwierdzeniem zgłoszenia.
 2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 4. Na terenie Kongresu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 5. Koszt udziału w Kongresie zależy od wykupionego wariantu uczestnictwa. Określa on zakres korzystania z Kongresu.
 6. Noclegi: Noclegi i zakwaterowanie we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. Na stronie Kongresu org podana będzie oferta bazy noclegowej do wyboru we własnym zakresie.
 7. Wyżywienie: organizator zapewnia wyżywienie zgodnie z wykupionym wariantem uczestnictwa.
 8. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat z wyjątkiem sytuacji losowych.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 10. Podczas Kongresu Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w warsztatach przewidzianych przez Organizatora. W przypadku wcześniejszych zapisów na dany warsztat, uczestnik ma obowiązek uczestnictwa dokładnie w tych zajęciach, na które się zapisał.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników Kongresu Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad.
 12. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Kongresu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Kongresu.
 13. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
 14. Niniejszy regulamin odnosi się do uczestników Kongresu. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne oraz osoby wykonujące prace zlecone na rzecz Kongresu, na podstawie zawartych umów.
 15. Każdy z uczestników Kongresu jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora.
 16. Odpowiedzialnym za całość Kongresu jest Koordynator Antoni Tompolski, a.tompolski@gmail.com. W sprawach istotnych dotyczących udziału w Kongresie należy zgłaszać się do Koordynatora.
 17. Kontakt w razie pytań i wątpliwości: Piotr Raś, piotr.ras@alphapolska.org, tel. 784 765 889

NOCLEGI

UWAGA! Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów.

HOTELE W GNIEŹNIE/Hotels in Gniezno:

Hotel/Restauracja/Pub W STAREJ
KAMIENICY ***
ul. 3 Maja 13
62-200 Gniezno
tel. +48 (61) 424 22 46
fax + 48 (61) 426 20 31
kom.+48 602 272 518
http://www.wstarejkamienicy.pl/
67 – miejsc noclegowych
cały hotel wolny – (na 17.06)

Hotel Awo***
ul. Warszawska 32, 62-200 Gniezno
tel. +48 61 426 11 97
http://www.hotel-awo.pl/
e-mail: recepcja@hotel-awo.pl
awo@hotel-awo.pl
80 – miejsc noclegowych

HOTEL NEST***
ul. Sobieskiego 20
Gniezno 62-200
Tel. 61 423 80 00
Fax. 61 423 80 02
recepcja@hotelnest.pl
http://www.hotelnest.pl/
48 miejsc noclegowych

HOTEL LECH
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Tel: 61 426 23 85
www.hotel-lech.pl
67 – miejsc noclegowych

Kompleks ADALBERTUS *** i Dom
Pielgrzyma
ul. Tumska 7a
62-200 Gniezno
Tel. /Fax +48 61 426 13 60
e-mail: adalbertus@pietrak.pl
http://pietrak.pl/adalbertus/kontakt.html
80 miejsc noclegowych

Hotel Pietrak ****
ul. Chrobrego 3, 62-200 Gniezno
tel: +48 61 426 14 97
tel. +48 61 426 14 97
fax. +48 61 426 14 97 w. 150
e-mail: gniezno@pietrak.pl
120 – miejsc noclegowych

HOTEL Feniks***
ul. Wrzesińska 18
62-200 Gniezno
e-mail: recepcja@hotel-feniks.pl
hotel@hotel-feniks.pl
Tel.:  61 477 97 65
fax.:  61 424 50 09
62 miejsca noclegowe

Hotel Gewert
62-200 Gniezno ul.Paczkowskiego 2
Tel. +48 61 4282375
E-mail: recepcja@gewert.gniezno.pl
22 pokoje (1,2 i 3- osobowe)- 55 miejsc

Hotel Ibis Styles
Chrobrego 20
62 200 – GNIEZNO
Tel. : (+48)616269200
HA0Y3@ACCOR.COM
(70 pokoi-ok.120-150 miejsc noclegowych)

Dom Studencki Instytutu Kultury Europejskiej

ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
Tel.: 61 829 48 00
e-mail: dsgniezno@amu.edu.pl

Internat Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ( Medyk Gniezno )

Internat w Gnieźnie, Polska
Adres: Mieszka I 27, 62-200 Gniezno
Tel.: 61 426 34 09

Hotel-Restauracja “Słowianin”

Modliszewo 8b
62-200 Gniezno
Tel.: 61 427 19 01
e- mail : recepcja@slowianin.gniezno.pl

 

Hostel Staromiejski

Rynek 10,
62-200 Gniezno
Tel.: 503 138 651