Forum o Amoris Laetitia 

   Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. … Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół”. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”.(AL. 1) To zdanie, którym papież Franciszek rozpoczyna Adhortację dotyczącą rodziny jest wyzwaniem dla Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, by pochylić się nad rodziną i podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić naszą świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny. Papież Franciszek uświadamia nas, że istnieje potrzeba dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, duchowych i duszpasterskich. (por. AL.2) to właśnie pragniemy czynić w czasie V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji dotyczącego rodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy żyjąc w rodzinach przeżywając w nich Radość Miłości jak również i tych, dla których rodzina jest miejscem doświadczenia zmagania się z wieloma problemami i kryzysami oraz wszystkich tych, którzy pragną służyć rodzinom do przeżycia czasu refleksji nad rodziną jak również modlitwy w intencji rodzin. To jednocześnie czas przeżycia rekolekcji dotykających naszych serc i wyzwanie do ewangelizacji rodzin w rodzinach i przez rodziny

MÓWCY

o. prof. Terrence Kennedy

 

Prof. Kennedy Redemptorysta przez 35 lat był profesorem teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Pracę licencjacką na temat psychologii transpersonalnej Abrahama Maslowa napisał pod kierunkiem O. Bernharda Häringa CSsR. W 1980 r. uzyskał doktorat, prezentując opracowanie na temat myśli Michaela Polanyi pt. “Moralność wiedzy” również pod kierunkiem O. Bernharda Häringa CSsR. Jest członkiem w Międzynarodowej Akademii Teologii Praktycznej w Chicago. Przez dwadzieścia lat był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Gregoriańskim. Jest członkiem Stowarzyszeń teologów moralistów w Australii, Niemczech i we Włoszech. Uczestniczył, w latach 1998–2002, jako ekspert Synodu Biskupów Oceanii..W ostatnich latach był członkiem Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Prof. Kennedy w swoim 35-letnim nauczaniu poprowadził 50 kursów i 40 seminariów naukowych, poruszając bardzo ważne tematy w teologii moralnej, takie jak: normy moralne, prawo naturalne, etyka wiary, myśl św. Tomasza w odniesieniu do cnót, stan epistemologiczny teologii moralnej i różne modele teologii moralnej, związek między moralnością a teologią pasterską lub praktyczną. Był promotorem 60 prac licencjackich oraz 40 prac doktorskich. Jest Misjonarzem Miłosierdzia.

 

 

 

Ks. dr hab. Mieczysław Polak

 

Ksiądz archidiecezji gnieźnieńskiej, dr  hab. teologii pastoralnej, Prorektor Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu; redaktor naczelny czasopisma „Teologia Praktyczna”